0-25V 0-15A Ayarlı PIC Güş Kaynağı (BÖLÜM 2)

 baris
 8 Nisan 2011

Yazının devamını bir türlü fırsat bulup yazamadım.. Bu arada çokça soru geldiii… KOdunu ve hex dosyasını isteyenler oldu.. Dosyalar alanında hepsiş mevcut.. ama sanırım yazının içine koymak erişilebilirliğini daha da arttıracak.

Programı ÖZELLİKLE herkesin anlayabilmesi ve değiştirebilmesi için PROTON BASIC dilinde yazdım…. Açıklamalarda interruptlarla ilgili kısımları daha sonra açıklayacağım… Kodu açık kaynak kodlu olarak dağıtıyorum, istediğiniz gibi değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz, tek ricam açılıştaki TA7W çağrı işaretini ve kodu dağıtacaksanız içindeki notları silmeyiniz… İyileştirdiğini/değiştirdiğiniz kodları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim.

HEX DOSYASI : power supply v 0.35 HEX

Programın kaynak kodu (PROTON BASIC) aşağıdaki gibidir;

'*************************`**************************************** 
'* Name  : PowerSupply_v1.BAS                 * 
'* Author : Baris Dinc (TA7W)                  * 
'* Notice : Copyright (c) 2010                 * 
'*     : All Rights Reserved                 * 
'* Date  : 7/16/2010                      * 
'* Version : 1.0                         * 
'* Notes  : Baslangic olarak VE2EMM'nin C kodundan cevrilmistir * 
'*     : Switch/Anahtar yerine Rotary Switch eklendi     * 
'*     : Interrupt kullanimi eklendi             * 
'*     : VoltajAKim Secim butonu eklendi           * 
'*     : MaxVol, MaxAmp secimi Eklendi            * 
'*     : Ayar degistirme eklendi               * 
'*     : Cok bos yer kaldigi icin ekranlarda soparildi    * 
'****************************************************************** 
Device 16F876A XTAL = 20 
'#fuses HS,NOWDT,PUT,BROWNOUT,NOPROTECT,NOLVP,NOCPD,NOWRT 
ALL_DIGITAL  = true 
'portb_pullups = true 
GoTo Set_Registers 
Set_Variables:     
Dim Mode As Byte '1:Normal Mod, 0:Ayar Menusu Modu   
Dim sayi As Byte   
Dim ilkkez As Byte 
'program ilk kez calistiirldiginda NVRAM i temizlemek icin     
Dim Sure1 As Byte 
'sure isleri icin kullanilacak degiskenlerden biri   
Dim Sure2 As Byte 
'sure isleri icin kullanilacak degiskenlerden biri   
Dim Sure3 As Byte     
Dim LCD_V[4] As Byte 'LCD ye voltaj yazmak icin XX.X   
Dim LCD_V1[5] As Byte 'LCD ye voltaj yazmak icin, max Vmax * 1024 ... 50 * 1024   
Dim LCD_A[5] As Byte 'LCD ye akim yazmak icin  XX.XXX   
Dim LCD_A1[5] As Byte 'LCD ye akim yazmak icin , max Amax * 1024 ... 30 * 1024   
Dim buton_old As Byte 'portB eski durumu   
Dim buton_new As Byte 'portB yeni durumu   
Dim dcnt As Byte 'tus hizi icin arada kullanilan geri sayim   
Dim VAsec        As Bit '0:volt, 1:akim (encoder uzerindeki butonun gorevi)   Dim VAsecyaz      As Bit 'ekran guncelleme icin   Dim PilVAsec      As Bit 'Pil icin 0:volt, 1:akim (encoder uzerindeki butonun gorevi)   Dim PilVAsecyaz     As Bit 'Pil ekran guncelleme icin   Dim BtnTggl       As Bit 'encoder butonu kontrolu icin   Dim BtnSure       As Byte 'Butona ne kadar sure basildi        Dim volt_ort[8]    As Word 'bunlar signed olmali   Dim volt_ayarlanan   As Word   Dim volt_ayarlanan_yaz As Bit   Dim p_volt_ayarlanan   As Word 'pil icin   Dim p_volt_ayarlanan_yaz As Bit 'pil icin     Dim volt_okunan     As Word   Dim volt_okunan_old   As Word   Dim volt_ortalama_old  As Word   Dim volt_toplam     As DWord   Dim volt_ortalama    As Word       Dim akim_ort[8]    As Word 'bunlar signed olmali   Dim akim_ayarlanan   As Word   Dim akim_ayarlanan_yaz As Bit   Dim p_akim_ayarlanan   As Word 'pil icin   Dim p_akim_ayarlanan_yaz As Bit 'pil icin   Dim akim_okunan     As Word   Dim akim_okunan_old   As Word   Dim akim_ortalama_old  As Word     Dim akim_toplam     As DWord   Dim akim_ortalama    As Word   Dim akim_latch     As Bit     Dim SayOku       As Byte 'AD converter icin   Dim adbeklet      As Byte 'AD cevriminin zmanini yavaslatmak icin   Dim V1         As Word 'Volt okunan icin   Dim A1         As Word 'Akim okunan icin     Dim AyarSec       As Byte 'secilen ayar   Dim AyarYaz       As Bit 'ayar ekranini guncelle   Dim VAayar       As Byte 'voltaj adim araligi (0,1,2), ekrana .1 .2 .5 yazdiracagim   Dim AAayar       As Byte 'akim adim araligi (0,1,2), ekrana .1 .2 .5 yazdiracagim   Dim VMayar       As Byte 'Maksimum Voltaj Ayari (0..40)   Dim AMayar       As Byte 'Maksimum Akim ayari (0..30)   Dim VAdim        As Byte 'voltaj adim katsayisi   Dim AAdim        As Byte 'Akim adim katsayisi        Clear 'tum degiskenleri sifirla     p_akim_ayarlanan = 700   p_volt_ayarlanan = 48       'LCD Tanimlama   Declare LCD_TYPE 0 'ALPHANUMERIK   Declare LCD_DTPIN PORTC.4   Declare LCD_ENPIN PORTA.5   Declare LCD_RSPIN PORTC.3   Declare LCD_LINES 4   Declare LCD_INTERFACE 4     Symbol LCD_RW = PORTC.0     GoTo Memory_Defaults        '****** INTERRUPT RUTINI   Disable Int_Sub:  If INTCON.3 = 1 Then INTCON.3 = 0 'clear PBIF 'PortB0 Change Interrupt If INTCON.0 = 1 Then  'portb change interrupt flag   INTCON.0 = 0   'sag sol   '11  11   '01  10   '00  00   '10  01   If PORTB.5 = 0 Then BtnTggl = 1   If PORTB.5 = 1 And BtnTggl = 1 Then     If Mode = 0 Then VAsec  = VAsec + 1  'normal ekran Volt/akim secimi     If Mode = 1 Then PilVAsec = PilVAsec + 1  'Pilin AKim Voltaj secimi     If Mode = 2 Then AyarSec = AyarSec + 1 'ayar ekrani secimleri     If AyarSec = 4 Then AyarSec = 0     VAsecyaz = 1 ' her halukarda donuste ekrani guncelle     AyarYaz = 1     PilVAsecyaz = 1     BtnTggl = 0     BtnSure = 0 'butona basilma suresini de sifirla   EndIf   buton_new = PORTB & %11000000    If buton_old = %00000000 Then  'bu satir yuzey monte olan tip icin acik olacak (turuncu)     If dcnt > 10 Then dcnt = 10 'yanlislikla artmis olma ihtimaline karsi     If Mode = 0 Then 'Normal mode da isek, encoder Volt ve akim ayarlayaacak       If VAsec = 0 Then               If volt_ayarlanan + (buton_new.7 * (dcnt) * VAdim) < 1023 Then volt_ayarlanan = volt_ayarlanan + (buton_new.7 * (dcnt) * VAdim)         If volt_ayarlanan - (buton_new.6 * (dcnt) * VAdim) > 3  Then volt_ayarlanan = volt_ayarlanan - (buton_new.6 * (dcnt) * VAdim)         volt_ayarlanan_yaz = 1       Else         If akim_ayarlanan + (buton_new.7 * (dcnt) * AAdim) < 1023 Then akim_ayarlanan = akim_ayarlanan + (buton_new.7 * (dcnt) * AAdim)         If akim_ayarlanan - (buton_new.6 * (dcnt) * AAdim) > 3  Then akim_ayarlanan = akim_ayarlanan - (buton_new.6 * (dcnt) * AAdim)           If akim_ayarlanan - (buton_new.6 * (dcnt) * AAdim) < 4  Then akim_ayarlanan = 1 'en alt degere gelince bitir           akim_ayarlanan_yaz = 1       EndIf     Else If Mode = 1 Then 'Pil Sarj modunda isek, encoder pilin Volt ve akimini ayarlayaacak       If PilVAsec = 1 Then               If p_volt_ayarlanan + (buton_new.7 * 12) < 240 Then p_volt_ayarlanan = p_volt_ayarlanan + (buton_new.7 * 12)         If p_volt_ayarlanan - (buton_new.6 * 12) > 12 Then p_volt_ayarlanan = p_volt_ayarlanan - (buton_new.6 * 12)         p_volt_ayarlanan_yaz = 1       Else         If p_akim_ayarlanan + (buton_new.7 * 50) < 10000 Then p_akim_ayarlanan = p_akim_ayarlanan + (buton_new.7 * 50)         If p_akim_ayarlanan - (buton_new.6 * 50) > 50  Then p_akim_ayarlanan = p_akim_ayarlanan - (buton_new.6 * 50)           p_akim_ayarlanan_yaz = 1       EndIf     Else 'Ayar Degistirme Modunda encoder'in gorevi secimleri ayarlamak       'aslinda bunu tek bir IF icinde de yaapbilirim       If AyarSec = 0 Then           VAayar = VAayar + buton_new.7         VAayar = VAayar - buton_new.6               If VAayar > 2 Then VAayar = 0         AyarYaz = 1       ElseIf AyarSec = 1 Then           AAayar = AAayar + buton_new.7         AAayar = AAayar - buton_new.6               If AAayar > 2 Then AAayar = 0         AyarYaz = 1       ElseIf AyarSec = 2 Then           VMayar = VMayar + buton_new.7         VMayar = VMayar - buton_new.6               If VMayar > 50 Then VMayar = 0         AyarYaz = 1       ElseIf AyarSec = 3 Then           AMayar = AMayar + buton_new.7         AMayar = AMayar - buton_new.6               If AMayar > 30 Then AMayar = 0         AyarYaz = 1       EndIf              EndIf     dcnt = 10   EndIf   buton_old = buton_new     If volt_ayarlanan > 5000 Then volt_ayarlanan = 10 'yanlislikla - (eksi) degere gecersek diye   If akim_ayarlanan > 5000 Then akim_ayarlanan = 10 EndIf If INTCON.2 = 1 Then  'Timer0 Interrupt Flag   INTCON.2 = 0   adbeklet = adbeklet + 1   If adbeklet = 10 Then adbeklet = 0   If ADCON0.2 = 0 And adbeklet = 0 Then ADCON0.2 = 1   If BtnTggl = 1 And BtnSure < 100 Then BtnSure = BtnSure + 1 Else BtnSure = 0   If BtnSure > 99 Then     Mode = Mode + 1 'Menu Modu degistiriyoruz     If Mode = 3 Then Mode = 0     BtnTggl = 0     BtnSure = 0   EndIf   EndIf If PIR1.0 = 1 Then 'Timer1 interrupt routine   PIR1.0 = 0   TMR1H = $FF   'timer1 in sayma degerini azaltmak icin   TMR1L = $00   'tmr1h ve tmr1l yi set ediyoruz interrupt icinde '  If ADCON0.2 = 0 Then ADCON0.2 = 1   If dcnt > 1 Then dcnt = dcnt - 1 'ne kadar hizli donuyoruz onu anlamak icin   Sure1 = Sure1 + 1   If Sure1 = 255 Then     Sure2 = Sure2 + 1     If Sure2 = 20 Then        VAsecyaz = 1      'ekranda saniyede bir refresh islemi yapmak icin       volt_ayarlanan_yaz = 1       akim_ayarlanan_yaz = 1       Sure2 = 0       'cls     EndIf   EndIf EndIf  If PIR1.6 = 1 Then           'AD bitirdi 	If ADCON0.3 = 0 Then   	volt_okunan.BYTE0 = ADRESL 'veriyi oku   	volt_okunan.BYTE1 = ADRESH 'veriyi oku   	ADCON0.3 = 1        'simdi RA1 i oku   	If volt_okunan > volt_ayarlanan Then volt_okunan = volt_ayarlanan 'okunan deger ayarlananin ustune zaten cikamaz ama...   	volt_toplam = volt_toplam - volt_ort[SayOku]   	volt_ort[SayOku] = volt_okunan   	volt_toplam = volt_toplam + volt_ort[SayOku]  	         volt_ortalama = volt_toplam >> 2 	ElseIf ADCON0.3 = 1 Then   	akim_okunan.BYTE0 = ADRESL 'veriyi oku   	akim_okunan.BYTE1 = ADRESH 'veriyi oku   	ADCON0.3 = 0        'simdi RA0 i oku   	akim_toplam = akim_toplam - akim_ort[SayOku]   	akim_ort[SayOku] = akim_okunan   	akim_toplam = akim_toplam + akim_ort[SayOku]   	akim_ortalama = akim_toplam >> 2     SayOku = SayOku + 1     If SayOku = 4 Then SayOku = 0 'her akim okumadan sonra sayaci arttir   EndIf 	PIR1.6 = 0   'AD cevrim resetle '	ADCON0.2 = 1  'AD cevrimini baslat GO.... bunu timer'a tasidim EndIf Enable Context Restore ON_INTERRUPT GoTo Int_Sub EkranKur:   VAsecyaz = 1      'ekrana ilk acilis degerlerini yazdirmak icin   volt_ayarlanan_yaz = 1   akim_ayarlanan_yaz = 1   Cls    DelayMS 20    Mode = 0 'sistemi normal mode'a getir    Print At 1,1, "A: 0.0V 0.00A "   Print At 2,1, "O: 0.0V 0.00A " AnaProgram:   If Mode = 0 Then 'Normal Sistem Modu     If Sure2 = 0 Then 'sabit nesneler icinekran tazeleme suremiz       Print At 1,1, "A:" : Print At 1,6,"." : Print At 1,8,"V" : Print At 1,12,"." : Print At 1,15,"A"  'Ekrandaki sabit nesleri yenile       Print At 2,1, "O:" : Print At 2,6,"." : Print At 2,8,"V " : Print At 2,12,"." : Print At 2,15,"A " 'Ekrandaki sabit nesleri yenile     EndIf     If VAsec = 0 Then 'And VAsecyaz = 1 Then       Print At 1,3 , 201       Print At 1,9 , 200       Print At 1,16, " "             VAsecyaz = 0     EndIf     If VAsec = 1 Then 'And VAsecyaz = 1 Then       Print At 1,3 , " "       Print At 1,9 , 201       Print At 1,16, 200             VAsecyaz = 0     EndIf                     If volt_ayarlanan_yaz = 1 Then       V1 = volt_ayarlanan * VMayar       StrN LCD_V1 = Str$(Dec V1)       LCD_V[2] = "."       If V1 > 9999 Then         LCD_V[0] = LCD_V1[0]         LCD_V[1] = LCD_V1[1]         LCD_V[3] = LCD_V1[2]       ElseIf V1 > 999 Then         LCD_V[0] = " "         LCD_V[1] = LCD_V1[0]         LCD_V[3] = LCD_V1[1]       Else         LCD_V[0] = " "         LCD_V[1] = "0"         LCD_V[3] = LCD_V1[0]       EndIf        Print At 1,4,Str LCD_V,"V"         EndIf     If akim_ayarlanan_yaz = 1 Then       A1 = akim_ayarlanan * AMayar       StrN LCD_A1 = Str$(Dec A1)       LCD_A[2] = "."       If A1 > 9999 Then         LCD_A[0] = LCD_A1[0]         LCD_A[1] = LCD_A1[1]         LCD_A[3] = LCD_A1[2]         LCD_A[4] = LCD_A1[3]       ElseIf A1 > 999 Then         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = LCD_A1[0]         LCD_A[3] = LCD_A1[1]         LCD_A[4] = LCD_A1[2]       ElseIf A1 > 99 Then         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = "0"         LCD_A[3] = LCD_A1[0]         LCD_A[4] = LCD_A1[1]       Else         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = "0"         LCD_A[3] = "0"         LCD_A[4] = LCD_A1[0]       EndIf        Print At 1,10,Str LCD_A,"A"         EndIf             If Sure2 = 0 Then       DelayMS 2 'hafizaya almasi icin sure ver       If volt_ayarlanan_yaz = 1 Or akim_ayarlanan_yaz = 1 Then EWrite 1,[volt_ayarlanan,akim_ayarlanan] 'degerleri hafizaya al       DelayMS 2     EndIf         If volt_ortalama_old != volt_ortalama Then 'ekranda oynamalari engellemek icin aradaki fark       V1 = (volt_ortalama+2) * VMayar       'belli bir degerin uzerinde ise guncelleme yap       StrN LCD_V1 = Str$(Dec V1)       If V1 > 9999 Then         LCD_V[0] = LCD_V1[0]         LCD_V[1] = LCD_V1[1]         LCD_V[3] = LCD_V1[2]       ElseIf V1 > 999 Then         LCD_V[0] = " "         LCD_V[1] = LCD_V1[0]         LCD_V[3] = LCD_V1[1]       Else         LCD_V[0] = " "         LCD_V[1] = "0"         LCD_V[3] = LCD_V1[0]       EndIf        Print At 2,4,Str LCD_V,"V"     EndIf     If akim_ortalama_old != akim_ortalama Then       A1 = akim_ortalama * AMayar       StrN LCD_A1 = Str$(Dec A1)       LCD_A[2] = "."       If A1 > 9999 Then         LCD_A[0] = LCD_A1[0]         LCD_A[1] = LCD_A1[1]         LCD_A[3] = LCD_A1[2]         LCD_A[4] = LCD_A1[3]       ElseIf A1 > 999 Then         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = LCD_A1[0]         LCD_A[3] = LCD_A1[1]         LCD_A[4] = LCD_A1[2]       ElseIf A1 > 99 Then         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = "0"         LCD_A[3] = LCD_A1[0]         LCD_A[4] = LCD_A1[1]       Else         LCD_A[0] = " "         LCD_A[1] = "0"         LCD_A[3] = "0"         LCD_A[4] = LCD_A1[0]       EndIf        Print At 2,10,Str LCD_A,"A"         EndIf     volt_ortalama_old = volt_ortalama     akim_ortalama_old = akim_ortalama     volt_ayarlanan_yaz = 0     akim_ayarlanan_yaz = 0    Else If Mode = 1 Then  'Pil sarj modu       Cls     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi,255       Print At 2,sayi,255       DelayMS 20     Next sayi     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi," "       Print At 2,sayi," "       DelayMS 20     Next sayi    Print At 1,1," PIL SARJ MENU "    Print At 2,1," ------------- "    DelayMS 1000    PilSarjMenu:     Print $FE,$40,$07,$04,$1C,$10,$10,$1C,$04,$07     Print $FE,$48,$1F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$1F     Print $FE,$50,$1F,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$1F     Print $FE,$58,$1F,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$1F       Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$1,$1,$2," %00"     Print At 2,8,"TKS: 8 Sa"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$1,$1,$3," %10"     Print At 2,8,"TKS: 6 Sa"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$1,$1,$FF," %20"     Print At 2,8,"TKS: 4 Sa"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$1,$3,$FF," %40"     Print At 2,8,"TKS: 2 Sa"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$1,$FF,$FF," %50"     Print At 2,8,"TKS: 1 Sa"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$3,$FF,$FF," %60"     Print At 2,8,"TKS: 40dk"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$1,$FF,$FF,$FF," %70"     Print At 2,8,"TKS: 20dk"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$3,$FF,$FF,$FF," %80"     Print At 2,8,"TKS: 5dk"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet     Print At 1,2,"4.8 V "     Print At 2,1,201,Dec p_akim_ayarlanan,"mA "     Print At 1,8,$0,$FF,$FF,$FF,$FF," %99"     Print At 2,8,"TKS: 1dk"     If Mode != 1 Then GoTo DongudenCik     GoSub Beklet      If Mode = 1 Then GoTo PilSarjMenu     DongudenCik:    Else 'menu Modu     Cls     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi,255       Print At 2,sayi,255       DelayMS 20     Next sayi     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi," "       Print At 2,sayi," "       DelayMS 20     Next sayi     Print At 1,1," AYARLAR MENU "     Print At 2,1," ------------- "     DelayMS 1000         Print At 1,1,  "AYAR:     "     MenuModu:       'Menu modunda yapacaklarimi buraya yazacagim       If AyarYaz = 1 Then         If AyarSec = 0 Then Print At 2,1,201,"." : Print At 1,6," Volt Adim" : Else : Print At 2,1," ."         If VAayar = 0 Then Print At 2,3,"1"         If VAayar = 1 Then Print At 2,3,"2"         If VAayar = 2 Then Print At 2,3,"5"         If AyarSec = 1 Then Print At 2,4,201 : Print At 1,6," Akim Adim" : Else : Print At 2,4," "         If AAayar = 0 Then Print At 2,5,"Yav"         If AAayar = 1 Then Print At 2,5,"Ort"         If AAayar = 2 Then Print At 2,5,"Hiz"         If AyarSec = 2 Then Print At 2,8,201 : Print At 1,6," Max Volt " : Else : Print At 2,8," "         Print At 2,9,Dec VMayar,"V "         If AyarSec = 3 Then Print At 2,12,201: Print At 1,6," Max Akim " : Else : Print At 2,12," "         Print At 2,13,Dec AMayar,"A "         EWrite 5,[VAayar,AAayar,VMayar,AMayar]         GoSub AdimAyarla       EndIf             DelayMS 200       'Ayaryaz = 0       If Mode = 2 Then GoTo MenuModu             Cls     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi,255       Print At 2,sayi,255       DelayMS 20     Next sayi     For sayi = 1 To 16       Print At 1,sayi," "       Print At 2,sayi," "       DelayMS 20     Next sayi    Print At 1,1," ADAPTOR MENU "    Print At 2,1," ------------- "    DelayMS 1000       GoTo EkranKur   EndIf   CCPR1L = akim_ayarlanan >> 2   CCP1CON.4 = akim_ayarlanan.0   CCP1CON.5 = akim_ayarlanan.1     CCPR2L = volt_ayarlanan >> 2   CCP2CON.4 = volt_ayarlanan.0   CCP2CON.5 = volt_ayarlanan.1         DelayMS 50     GoTo AnaProgram    Disable Set_Registers:   TRISA   = %11001011   TRISB   = %11100000   TRISC   = %00000000     OPTION_REG = %00000111 'prescaler 1:256 timer0    'INTCON   = %11101000 'GIE PIE TMR0IE PBIE   a0 10100000   INTCON   = %11101000       ADCON0   = %10000001   ADCON1   = %10000100 'RA0_RA1_RA3_ANALOG '  ADCON1   = %10000101 'RA0_RA1_ANALOG RA3_Ref+ Referansi disardan vererek test etmek icin     CCP1CON  = %00001100 ' !!!!5. ve 4. biti i pwm e gore ayarlayacagim   CCP2CON  = %00001100 ' lsb tarafini CCPR1L ye yazacagiz     CCPR1L   = %00000000 'duty cycle baslangic olarak 0 set ediliyor (AKIM)   CCPR2L   = %00000000 'duty cycle baslangic olarak 0 Set ediliyor (VOLTAJ)              'ayarlanacak deger 10 bit derinligindedir              '8 bit CCPRxL registerine yazilacak LSB 2 bit ise              'CCPxCON'un 4. ve 5. bitine yazilacak (1024 adim)   T1CON   = %00110001 ' TImer 1S   T2CON   = %00001111 ' Timer 2 prescaler 1:16 postscaler 1:16 t2enabled (bit2)   PR2    = %11111111 ' PWM peryodu               ' timer2 prescaler = 16              ' Frekans = Fosc/4 / T2 prescaler / PR2              ' Frekans = 20Mhz/4 / 16 / 255 = 1.22Khz                 PIE1 = %01000001 'ADIE T1IE      PORTB.3 = 0      'B portundaki pulluplar sorun cikarmasin diye    GoTo Set_Variables Memory_Defaults:   GoSub Acilis   'bunlar varsayilan degerler, dogrularini EEPROM dan okuyacagim   ilkkez = ERead 0   If ilkkez != 104 Then '104 rastgele secilmis bir sayidir, daha once hic hafiza kaydi yapmadiysak ilk degerleri yaz     volt_ayarlanan = 100 'yaklasik 2,5 volt     akim_ayarlanan = 100 'yaklasik 1,5 amper     VAayar     = 0  '.1 adim araligi (voltaj)     AAayar     = 0  '.1 adim araligi (akim)     VMayar     = 25 'maksimum 25V.. 0-25v ayarli     AMayar     = 15 'maksimum 15A.. 0-12A ayarli     'her ihtimale karsi bunlari NVRAM a da yazalim     EWrite 0,[104,volt_ayarlanan,akim_ayarlanan,VAayar,AAayar,VMayar,AMayar]     DelayMS 500 'yazma isleminin tamamlanmasini bekle   Else     volt_ayarlanan = ERead 1     akim_ayarlanan = ERead 3     VAayar     = ERead 5     AAayar     = ERead 6     VMayar     = ERead 7     AMayar     = ERead 8   EndIf     GoSub AdimAyarla   GoTo EkranKur   AdimAyarla:   AyarYaz = 1                  If VAayar = 0 Then VAdim = 100 / VMayar  '.1 (100mV) adim araligi icin, Ornek : VMax=25V iken her adim 4 artiracak   If VAayar = 1 Then VAdim = 200 / VMayar  '.2 (200mV) adim araligi icin, Ornek : VMax=25V iken her adim 8 artiracak   If VAayar = 2 Then VAdim = 500 / VMayar  '.5 (500mV)   If AAayar = 0 Then AAdim = 1   If AAayar = 1 Then AAdim = 4   If AAayar = 2 Then AAdim = 10   Return  Acilis:   Low LCD_RW  'PORTC.0 bunu direkt kart uzerinde saseye cekersek bir port bosaltiriz   DelayMS 20   Cls   DelayMS 20   Print $FE,$40,$00,$0F,$0F,$0F,$00,$01,$03,$07  '7W nin grafiksel gosterimi icin character map e eklenti   Print $FE,$48,$00,$1C,$1C,$1C,$1C,$18,$17,$07   Print $FE,$50,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$03   Print $FE,$58,$00,$00,$03,$03,$07,$06,$06,$06   Print $FE,$60,$07,$0E,$0E,$0E,$0E,$0E,$00,$00   Print $FE,$68,$03,$03,$01,$01,$00,$00,$00,$00   Print $FE,$70,$13,$13,$1B,$1B,$1F,$0E,$00,$00   Print $FE,$78,$1E,$1E,$1E,$0E,$04,$00,$00,$00   For sayi = 1 To 16     Print At 1,16-sayi," ",$00,$01,$02,$03,"PicPSU v.35"     Print At 2,16-sayi," ",$04,$05,$06,$07," TA7W/TA2KD"     DelayMS 100   Next sayi   DelayMS 1000        DelayMS 1000   Print At 1,1,"A: Ayarlanan  "   Print At 2,1,"O: Olculen   "   DelayMS 1000     Return Beklet:     For Sure3 = 1 To 255     DelayMS 10   Next Sure3   Return   Enable
 

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?